Rioleringscameraonderzoek.

Bij lekkages en/of verstopping van het riool is het handig om camera-onderzoek te verrichten. Dit om te voorkomen dat u op verschillende plaatsen uw riool moet opgraven.